BACK LANE IN DAN SHUI

BACK LANE IN DANSHUI

LOCATION : Dan Shui, Taiwan
DATE : December 2008
SIZE :

A glimpse of the Ching Shui Zu Shi Temple in Dan Shui at the end of the street.